Export is mensenwerk en de mensen verschillen.

Je hebt denkers en doeners; mensen die zich graag grondig voorbereiden (en een exportplan schrijven) en mensen die gewoon beginnen en daarna de zaken die ze tegenkomen wel oplossen. Voor beide benadering is wat te zeggen, het is niet of – of.

De opvatting die we het meest tegenkomen is dat gewoon doen de beste benadering is. Planmatig exporteren wordt geassocieerd met dikke theoretische rapporten vol marktonderzoek en een in beton gegoten plan, waar je moeilijk van af kunt wijken als er zich veranderende omstandigheden voordoen.

Is die associatie terecht? Je kunt zoveel vooronderzoek doen, dat je niet meer tot handelen overgaat en de kans waarschijnlijk voorbij is. De andere kant bestaat ook, zonder enige voorbereiding inspringen op een kans in het buitenland. Dat kan goed gaan, maar levert waarschijnlijk ook onverwachte kosten en complicaties op. Denk maar aan de tv-serie ‘Ik vertrek’, waar regelmatig mensen in de problemen komen, omdat ze te makkelijk hebben gedacht over de mogelijkheden en voorbereiding.

Iedereen maakt plannen. Meestal niet formeel, maar je maakt ze wel. Plannen voor de indeling van vandaag, voor vakantie, voor wonen, carrière en de verdere toekomst. Het ene plan is concreter en alledaagser dan het andere en de werkelijkheid zit nog wel eens in de weg, maar dat weerhoudt ons niet van plannen maken.

Waarom zou je export anders aanpakken? Een goed exportplan geeft richting èn biedt ruimte voor flexibiliteit voor ongeplande kansen. Net zoals de plannen die je ongemerkt dagelijks maakt. Geen dik pak papier, maar ook niet ‘we doen gewoon en we zien wel’. Wel iets op papier zetten om het grotere plaatje in het oog te houden en het makkelijker te kunnen delen. Tegelijkertijd ruimte bieden aan kansen die ongepland langs komen en daar snel en flexibel op inspelen.

Welke onderdelen zitten er volgens ons in ieder geval in een goed exportplan?

  • Focus en richting: waar staan we nu en waar willen we naar toe?
  • Concrete, kwantitatieve doelstellingen. Die doelstellingen maken het concreet en dienen ook om te kunnen beoordelen hoe ver je op dreef bent en om bij te sturen.
  • Strategieën: hoe gaan we onze doelen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan marktentree, marktbewerking, beheersen van risico’s m.b.t. leveren en betalen of de opzet en inzet van de eigen interne organisatie.
  • Concreet uitgewerkte acties, zoals bijvoorbeeld welke beurs gaan we bezoeken, wanneer, door wie en hoe doen we de opvolging etc.
  • IJkpunten voor voortgangscontrole en bijsturing.

Een exportplan wordt hiermee beknopt, concreet en flexibel. Wilt u zelf ook zo’n plan opstellen? Kijk hier voor onze training ‘Exportplan op 1A4’.