Een groot deel van de Nederlandse exporteurs behoort tot de kleinere bedrijven (minder dan 50 werknemers). Grote kans dus, dat dit ook voor jou geldt.

De omvang van je bedrijf is dus niet bepalend voor de mate van succesvol zijn met export. Ook de uitdagingen in het buitenland zijn niet noodzakelijkerwijs anders voor grote en kleine bedrijven. De belangrijkste knelpunten bij exporteren die beide type bedrijven noemen zijn het vinden van een lokale partner, gebrek aan lokale marktkennis, andere wet- en regelgeving en betaal- en valutarisico’s. Hoe je met die uitdagingen om kunt gaan verschilt wel.

Wat zijn de specifieke uitdagingen voor kleinere bedrijven?

Allereerst heb je minder mankracht tot je beschikking. Vaak wordt export erbij gedaan door de directeur of de verkoopmanager. Het merendeel van de exportwerkzaamheden komt dan op hun schouders terecht.
Het betekent ook, dat je minder tijd hebt om een koers uit te zetten. De zaak moet wel doorgaan en de operationele zaken vragen veel aandacht. Bovendien zijn lopende zaken concreter dan het vinden en ontwikkelen van nieuwe wegen.
Daarnaast is er in absolute termen minder budget dan bij grote bedrijven. Daardoor vindt bijvoorbeeld marktintroductie en marketingondersteuning noodgedwongen op een kleinere schaal plaats.

Door deze oorzaken, gebrek aan tijd, mankracht en een beperkt budget, blijven veel kleinere bedrijven steken op hun huidige exportniveau. Dat kan variëren van enkele exportorders per jaar tot een constante stroom van orders aan slechts 1 of 2 klanten. Jammer, want exporterende bedrijven zijn aantoonbaar succesvoller en innovatiever.

Hoe kun je nu als klein bedrijf internationaal succesvol zijn? Een paar tips:

Focus: wat wil je bereiken, op welke markt en op welke termijn, wat heb je daarvoor nodig en maak er tijd voor vrij.
Zoek een goede lokale partner, waarmee je samen de buitenlandse markt verder ontwikkelt.
Benut de mogelijkheden van online marketing- en verkoop. Er kan steeds meer en er zijn ook mogelijkheden met een beperkt budget.
Maak een budget vrij voor export. Ga alleen naar het buitenland als je financieel gezond bent en budgettaire ruimte hebt.

Herkenbare knelpunten? Neem contact op en informeer wat we voor u kunnen betekenen.