Focus op structurele export

Als je niet afhankelijk wilt zijn van toevallige exportopdrachten, zul je zelf actief de buitenlandse markt op moeten. Maar hoe doe je dat en hoe maak je de omslag van reageren op aanvragen uit het buitenland naar zelf de markt bewerken?

Keuze maken, focus en planmatig werken zijn de sleutels naar structurele export. Daar kan ik je bij helpen.

Praktisch en concreet exportadvies

In de waan van de dag kom je er vaak niet toe aan om rustig de tijd te nemen om een plan te maken voor export. Of je komt geen stap verder en de exportomzet blijft achter bij de verwachtingen.

Met het inschakelen van en exportspecialist haal je expertise in huis en kun je sneller schakelen. In een paar gesprekken help ik je een plan van aanpak op te stellen. Dat is de basis voor de uitvoering van je plannen en het realiseren van exportgroei.

Ik help je je exportplannen vorm te geven. Dat levert je:

  • Een heldere exportstrategie
  • Structuur in de exportaanpak
  • Oplossingen voor knelpunten bij export
  • Een concreet actieplan
  • Een financiële begroting

Een bewezen effectieve aanpak

Een goed exportplan ontstaat niet in een middagje brainstormen. Het belangrijk om een aantal basisstappen door te lopen om de uitvoering te laten slagen.

Stap 1: Nulmeting

Exportadvies begint met een nulmeting: hoe ziet je export er nu uit? Wat gaat er goed en waar zitten knelpunten? We bespreken je motivatie om te exporteren en je ambities voor internationaal zakendoen.

Stap 2: Keuzes maken

Vervolgens kijken we samen wat je moet doen om je plannen te verwezenlijken en hoe je knelpunten kunt oplossen. We brengen structuur aan in je ideeën en stellen een gerichte exportstrategie op.

Stap 3: Exportplan 

Een stappenplan met concrete acties, begroting, tijdsplanning en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering maakt de boel compleet. Helder beknopt en overzichtelijk. Zo kun je bij de uitvoering van je exportplan snel een aantal slagen maken.

‘Linda is een goede adviseur. Ze laat je vertellen en ze luistert echt. Linda weet de knelpunten goed boven tafel te krijgen.

Liesbeth Oudshoorn, Xelboo BV

Exportadvies voor startende exporteurs

Als je minder dan 25% van je omzet uit het buitenland haalt, kom je in aanmerking voor de subsidieregeling ‘Starters in International Business'(SIB). Voorwaarde is dat je serieuze exportplannen hebt en je tijd en geld wilt steken in de ontwikkeling van export.

Ik werk samen met de Metaalunie voor de uitvoering van deze regeling. Op hun website kun je meer informatie vinden over inhoud, voorwaarden en aanvragen van een SIB-traject voor leden van de Metaalunie.

Deze subsidie is alleen in het eerste kwartaal van 2022 nog beschikbaar.

Schuif export niet op de lange baan

Plan een afspraak