Exportstrategie

Het einde van globalisering?

3 minuten leestijd
Als je kijkt naar de berichten in de krant met de populariteit van euro-sceptici, de Brexit en de verkiezing van Trump, meer aandacht voor de...

Als je kijkt naar de berichten in de krant met de populariteit van euro-sceptici, de Brexit en de verkiezing van Trump, meer aandacht voor de schaduwkanten van globalisering en toenemende belangstelling voor lokaal of regionaal geproduceerde producten, dan lijkt het einde van globalisering inderdaad nabij. Bovendien ondervinden exporteurs volgens Trends in Export 2017 ook daadwerkelijk meer protectionisme, met name op het gebied van wet- en regelgeving en markttoegang.

Tegelijkertijd kun je vraagtekens stellen bij het einde van globalisering. De wereldhandel vlakt af, maar zijn internationale waardenketens nauw met elkaar verbonden. Bovendien nemen crossborder aankopen van consumenten, bijvoorbeeld bij Alibaba, toe. Ook wordt in een advies aan het nieuw te vormen kabinet de ambitie uitgesproken om in 2030 40% van BBP met export te verdienen (nu 30%) en dat dan 20% van het Nederlandse bedrijfsleven internationaal actief is (nu 12%).

Voor bedrijven is internationalisering is makkelijker dan ooit. Via internet is veel informatie beschikbaar en kun je makkelijk contact leggen met de andere kant van de wereld. Dat geldt echter voor exporteurs wereldwijd. Wat zijn nu interessante markten? Europa als geheel is geen groeimarkt, maar voor veel MKB bedrijven liggen er wel degelijk kansen. De belangrijkste groeimarkten liggen in Azië en Afrika,  en bieden veel mogelijkheden maar deze markten zijn niet voor ieder bedrijf geschikt.

Ten eerste moet het product zich lenen voor een bestemming ver weg. Wij werken bijvoorbeeld vaak voor staalbedrijven. Staal is zwaar en volumineus, wat ook leidt tot hoge transportkosten en dus tot een hogere prijs ten opzichte van lokaal beschikbare alternatieven. Alleen bij zeer onderscheidende producten zijn verre markten dan een optie.

Ten tweede moet je de tijd en de middelen ter beschikking hebben om te investeren in verre markten. Hoe verder de bestemming, hoe meer tijd en geld reizen kost. Bovendien geldt voor alle buitenlandse markten, dichtbij en ver weg, dat je er regelmatig je gezicht moet laten zien om voet aan de grond te krijgen. Eén bezoek is meestal niet genoeg. Kun en wil je die investering doen?

Toch kan het interessant zijn om verder te kijken dan de meest nabije markten. Wereldwijd zijn we via allerlei wegen met elkaar verbonden en het is niet waarschijnlijk dat dit significant afneemt. De wereld verandert wel en hoe kun je daar het beste op inspelen, nu en in de toekomst?

Benieuwd naar welke trends nog meer voor u van belang kunnen zijn? Informeer naar de mogelijkheid om deel te nemen aan een ronde tafel bijeenkomst.

 

Links:
https://atradius.nl/rapport/trends-in-export-2017.html
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/102393_rapport_DIO-BE_WEB.pdf