Exportstrategie

Welk type exporteur bent u?

2 minuten leestijd
Hoe benadert u export? Heel strategisch of meer passief, als aanvulling op orders uit Nederland? Ruwweg kunnen we een onderscheid maken in 4 types exporteurs....

Hoe benadert u export? Heel strategisch of meer passief, als aanvulling op orders uit Nederland?

Ruwweg kunnen we een onderscheid maken in 4 types exporteurs.

Strategische exporteur

Export is onderdeel van zijn/haar bedrijfsstrategie. Hij benadert en bewerkt buitenlandse markten actief en heeft hiervoor een duidelijk plan. Doelstellingen, marktentreestrategie, verkoop & marketing, distributeursmanagement en ondersteuning vanuit de eigen organisatie zijn concreet beschreven en in acties omgezet. Er is een goed financieel inzicht in de prestaties op buitenlandse markten en periodiek worden de behaalde resultaten vergeleken met de begroting en zo nodig op onderdelen bijgestuurd.

Adaptieve exporteur

Hij/zij exporteert regelmatig, maar heeft nog weinig structuur in de exportaanpak. Hij wil graag proactief exporteren, maar heeft nog niet helder voor ogen welke buitenlandse markten de meeste kansen bieden. Indien nodig worden materialen, producten en diensten aangepast aan de eisen van buitenlandse afnemers. Hij onderkent het nut van focus en een planmatige aanpak, maar heeft dit nog niet vertaald in een concreet actieplan, maar is wel bereid om hier tijd, menskracht en budget voor vrij te maken.

Reactieve exporteur

Deze ondernemer exporteer regelmatig, maar zoekt het niet actief zelf op. Hij reageert op offerteaanvragen die spontaan binnen komen van potentiële klanten die hem zelf hebben gevonden. Exportorders gaan vooral naar bestaande klanten, met wie veelal al een jarenlange relatie bestaat. Hij ziet export als een vast onderdeel van de bedrijfsactiviteiten, maar is niet direct op zoek naar exportgroei. Er bestaat dan ook geen plannen voor een meer proactieve en gestructureerde aanpak.

Passieve exporteur

Export vindt ad hoc en op onregelmatige basis plaats. De focus ligt op de Nederlandse markt en daar wordt tijd en moeite in gestoken om zo optimaal mogelijke resultaten te halen. Incidenteel komt er een buitenlandse order binnen. Doordat export geen vast onderdeel van de bedrijfsactiviteiten is levert de afhandeling van deze orders de nodige hoofdbrekens op en is export meer een last dan een lust.

In welk type exporteur herkent u zich?

In hoeverre behaalt u hiermee de resultaten die u voor ogen heeft?

Hulp nodig? Kijk eens bij mijn diensten.