Het traditionele exportplan heeft denk ik zijn langste tijd gehad.

Traditioneel in de zin van een uitgebreid rapport met een meerjarig plan van aanpak. Door digitalisering en allerlei geopolitieke ontwikkelingen zul je veel sneller dan voorheen moeten reageren en je plannen bijstellen. Ik ben ook benieuwd hoeveel plannen daadwerkelijk actief gebruikt worden en niet ergens in een la stof verzamelen.

Tegelijkertijd zie ik dat veel bedrijven ten onrechte niet met een geschreven exportplan werken. De plannen zijn er wel degelijk, maar zitten vooral in het hoofd van 1 of hoogstens een paar mensen. Dat maakt het lastig om het plan breed uit te dragen en verder concreet te maken. Een plan blijft dan nog wel eens een plan en wordt nooit uitgevoerd.

Of er wordt uit enthousiasme meteen tot actie overgegaan, zonder een goed beeld te hebben van de buitenlandse markt en inzicht in de aanpassingen in aanpak die nodig zijn om succesvol te kunnen exporteren. Een beetje jammer als dat leidt tot extra kosten en tegenvallende resultaten.

Hoe maak je dus een exportplan dat concreet is, gebruikt wordt en waarmee je resultaat behaalt?

Zelf werk ik graag met een exportplan op 1 A4. Hoewel natuurlijk niet alle onderliggende informatie op 1 A4 past, geeft het een goed overzicht van wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt doen. Door het format moet je bovendien duidelijke keuzes maken en bepalen wat echt noodzakelijk is om te doen. Ook kun je het makkelijk delen met je collega’s en is het eenvoudig om bij te houden of je nog op schema ligt.

Wat staat er in ieder geval in zo’n beknopt exportplan?

Motivatie en doelstellingen

Geef beknopt aan waarom je internationaal wilt groeien. Dat kan best een lange termijn doel zijn zoals bijvoorbeeld de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Koppel daar wel een concreet doel aan, zoals bijvoorbeeld het realiseren van omzet op de Duitse markt. Concretiseer het verder met kwantitatieve doelstellingen: omzet, aantal nieuwe klanten, etc.

Strategie en acties

Maak keuzes over hoe je de beschikbare mensen, middelen en tijd wilt inzetten om je doel te bereiken. Maak ook dit weer concreet door per onderdeel duidelijke acties te benoemen.
Aspecten waar je aan kunt denken:
• Eigen organisatie
• Landkeuze
• Kennis van de buitenlandse markt
• Marktentree
• Marketing en verkoop
• Financiën en risico’s

Tip: ga niet blindelings voor alle onderdelen een strategie en actieplan beschrijven. Denk goed na wat je nodig hebt om vooruit te komen op de buitenlandse markt en wat behapbaar is in jouw bedrijf.

Uitvoering en voortgang

Geef aan wie de acties gaat uitvoeren en wanneer ze gereed moeten zijn en markeer het als een actie is afgerond. Bespreek op vaste tijdstippen de voortgang en maak daar iemand met voldoende draagvlak en autoriteit verantwoordelijk voor.

Als je deze stappen grondig en goed doordacht uitvoert dan kom je tot een beknopt exportplan dat werkt.

Kom je er toch niet helemaal uit? Stuur me een berichtje of bel me. Ik help je graag verder op weg.